13.2.2014
Kategorie: Obory

Bankovnictví a pojišťovnictví

Ekonomika a podnikání

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia: 4 roky, denní studium

Uplatnění absolventa

 • Ekonom
 • Finanční referent
 • Obchodní zástupce
 • Finanční účetní
 • Referent v bance, pojišťovně i státní správě

Absolvent umí

 • vést podnikovou administrativu a vyhotovovat písemnosti v normalizované úpravě
 • uplatňovat obchodní přístup při jednání s klienty a obchodními partnery
 • efektivně hospodařit s finančními prostředky
 • orientovat se na finančním trhu, v činnosti bank a v obchodování s cennými papíry
 • provádět platební styk a zpracovávat doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem
 • sestavovat kalkulace výrobků a služeb a znát principy tvorby cen
 • orientovat se v daňovém systému a umět vypočítat daňovou povinnost
 • sestavovat platební kalendář, účtovat pohledávky, závazky, náklady, výnosy
 • vést obchodní jednání a připravovat podklady pro smluvní zajištění nákupu a prodeje služeb
 • organizovat průzkum trhu a vyhodnocovat výsledky

 

Certifikace

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník
Český jazyk a literatura * * * *
První cizí jazyk * * * *
Druhý cizí jazyk * * * *
Dějepis *      
Občanská výchova   * * *
Fyzika *      
Chemie *      
Základy ekologie *      
Matematika * * * *
Tělesná výchova * * * *
Informatika * * * *
Ekonomika * * * *
Marketing a management   *    
Účetnictví * *
Právo * *
Obchodní korespondence  * *
Psychologie a sociologie  *    
Bankovnictví a pojišťovnictví     * *
Bankovní marketing a management     *  
Finanční a pojistné výpočty       *
Finanční trhy a investování     *
Mezinárodní finance a bankovnictví     *  
Učební praxe     * *