13.2.2014
Kategorie: Obory

Návrhář

Modelářství a návrhářství oděvů

Název ŠVP: Návrhář

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia: 4 roky, denní studium

Video – Spot k oboru

Uplatnění absolventa

 • Módní návrhář oděvů a doplňků
 • Stylista, vizážista, grafik
 • Konstruktér nebo technolog v oděvní firmě
 • Kreativní manager pro módní řetězce
 • Tvorba divadelních a filmových kostýmů
 • Pracovník marketingu v oblasti oděvů, doplňků nebo módních časopisech
 • Organizátor módních show

Absolvent umí

 • využívat grafické programy v profesní činnosti
 • navrhovat a konstruovat oděvy, scénické kostýmy včetně jejich modelových úprav
 • posuzovat vlastnosti materiálů a určovat spotřebu oděvního materiálu
 • kontrolovat kvalitu provedené práce
 • komunikovat se zákazníkem a ovládat poradenství v oblasti módy (stylistika, tvorba outfitů, psychologie barev, celková vizáž)
 • prezentovat vhodným způsobem výsledky své práce
 • ovládat ekonomické činnosti související s podnikáním

 

Certifikace

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Učitelé odborných předmětů

 • Bc. Jana Bufková – Oděvní ateliér
 • Mgr. Robert Hořínek – Figurální kreslení, Výtvarná příprava, Dějiny výtvarné kultury
 • Mgr. Kamila Laketičová – Dějiny výtvarné kultury
 • Mgr. Romana Rédlová – Navrhování
 • Ing. Lenka Sutrová – Oděvní technologie, Grafický design
 • MgA. Lucie Bartošová – Grafický design
 • Ing. Lada Walterová – Konstrukce oděvů, Oděvní materiály
 • MgA. Miroslav Žitník – Styling a modeling, Modelování oděvů, Navrhování

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník
Český jazyk a literatura * * * *
První cizí jazyk * * * *
Dějepis *      
Občanská výchova   * *
Základy přírodních věd *      
Matematika * *    
Tělesná výchova * * * *
Informatika * *    
Ekonomika     * *
Dějiny výtvarné kultury   * * *
Figurální kreslení * * *  
Výtvarná příprava * *    
Konstrukce oděvů * * * *
Modelování oděvů     * *
Oděvní materiály * *    
Oděvní technologie * * * *
Navrhování     * *
Styling a modeling * * * *
Oděvní ateliér * * * *
Grafický design  * * *