13.2.2014
Kategorie: Obory

Podnikání – denní studium

Název ŠVP: Podnikatel

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia: 2 roky, denní studium

Uplatnění absolventa

 • Finanční referent
 • Asistent
 • Sekretář
 • Obchodní zástupce
 • Referent ve státní správě
 • OSVČ

Absolvent umí

 • vést podnikovou administrativu a vyhotovovat písemnosti v normalizované úpravě
 • uplatňovat obchodní přístup při jednání s klienty a obchodními partnery
 • vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet image firmy na veřejnosti
 • sepsat běžné smlouvy a žádosti
 • vést účetnictví, účetní a daňovou legislativu na úrovni potřebné pro případnou samostatnou podnikatelskou činnost

 

Certifikace

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Předměty I. ročník II. ročník
Český jazyk a literatura * *
Cizí jazyk * *
Dějepis *
Občanská výchova *
Základy ekologie *
Matematika * *
Tělesná výchova * *
Informatika * *
Ekonomika * *
Management a marketing * *
Právo *
Účetnictví * *
Obchodní korespondence * *
Psychologie *
Učební praxe * *